ارتباط با ما 09392001456

آموزش های هلی آنلاین

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قسمت ۱ -اشخاص
قسمت ۲-گروه ها
قسمت ۳-محصولات
قسمت ۴-کدهای تخفیف
قسمت ۵-شمارنده
قسمت ۶-بخش ها
قسمت ۷- ایستگاه و میز
قسمت ۸-امانتی ها
قسمت ۹-مدیریت کتب
قسمت ۱۰-مدیریت امانات
قسمت ۱۱-بسته ها
قسمت ۱۲-شارژ بسته ها
قسمت ۱۳-گزارشات اصلاحات بسته
قسمت ۱۴-گزارشات اصلاحات شارژ
قسمت ۱۵-رتبه بندی اعضا
قسمت ۱۶-تنظیمات باشگاه مشتریان
قسمت ۱۷-گزارشات امتیاز اعضاء
قسمت ۱۸-کلاس ها
قسمت ۱۹-حساب کاربری
قسمت ۲۰-مجوز دسترسی
قسمت ۲۱-گزارش تردد
قسمت ۲۲-فرم های نظرسنجی
قسمت ۲۳-گزارش نظرسنجی
قسمت ۲۴-پیکیر بندی عمومی
قسمت ۲۵-پیکربندی پیامک
قسمت ۲۶-پیکر بندی تعرفه
قسمت ۲۷-نصب و راه اندازی
قسمت ۲۸-مدیریت هزینه ها
قسمت ۲۹-کیف پول
قسمت ۳۰-روش های پرداخت