ارتباط با ما 09392001456

آموزش های هلی اپ

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قسمت۰۱- ثبت ورود و خروج مشتری
قسمت۰۲- مدیریت حساب افراد
قسمت ۱- اشخاص
قسمت ۲- ایجاد گروه ها
قسمت ۳- محصولات
قسمت ۴- کارگاه ها و رویدادها
قسمت ۵- کدهای تخفیف
قسمت ۶- مدیریت امانتی ها
قسمت ۷- مدیریت بخش ها
قسمت ۸- کتابخانه
قسمت ۱۰- مدیریت کارت اشتراک
قسمت ۱۱- ایجاد فرم های نظرسنجی
قسمت ۱۴- ثبت دستی ورود و خروج
قسمت ۱۶- پیامک سیستمی وانبوه
قسمت ۱۷- کلاس های آموزشی