آموزش های ویدئویی

قسمت ۱- اشخاص

قسمت۰۲- مدیریت حساب افراد

قسمت۰۱- ثبت ورود و خروج مشتری

قسمت ۴- کارگاه ها و رویدادها

قسمت ۳- محصولات

قسمت ۲- ایجاد گروه ها

قسمت ۷- مدیریت بخش ها

قسمت ۶- مدیریت امانتی ها

قسمت ۵- کدهای تخفیف

قسمت ۱۱- ایجاد فرم های نظرسنجی

قسمت ۱۰- مدیریت کارت اشتراک

قسمت ۸- کتابخانه

قسمت ۱۷- کلاس های آموزشی

قسمت ۱۶- پیامک سیستمی وانبوه

قسمت ۱۴- ثبت دستی ورود و خروج

قسمت ۲۰- مدیریت هزینه ها

قسمت ۱۹- گزارشات

قسمت ۱۸- باشگاه مشتریان

قسمت ۲۳- تعرفه ها

قسمت ۲۲- نمودارها

قسمت ۲۱- میز حسابداری

قسمت ۱۳- شمارنده

قسمت ۹- لیست آهنگ ها

قسمت ۲۴- پرسنل